Blotto

شما اگر فرمانده بودید، چه میکردید؟...

حراج دلار

چند دلار برای اسکناس یک دلاری پیشنهاد میدید؟...

your name

اسمت،چند بار تکرار میشه؟...

کبریت

شوخی با کبریت!...

شرط

سر چی شرط میبندی؟ اصلا حاضری شرط ببندی؟...

سرامیک‌های صد ساله

هر چند قرار نیست عمر سرامیک رو تخمین بزنیم اما وایتکس با عمر کاشی و سرامیک چه میکند؟...