در رد و تمنای فیلم هندی

بعد از مدتها فکر کردم شاید بد نباشه که دوباره شروع به نوشتن کنم. هر نوشته‌ای نیاز به دلیل داره و چیزی که از دلیل مهمتره حرف جدید برای بیان کردنه. قبلا دلیل و حرفی بود ولی این چند ماه چیزی نبوده و امروز هم چیز دندون‌گیری نیست؛ تنها...

Blotto

شما اگر فرمانده بودید، چه میکردید؟...

حراج دلار

چند دلار برای اسکناس یک دلاری پیشنهاد میدید؟...

your name

اسمت،چند بار تکرار میشه؟...

کبریت

شوخی با کبریت!...

شرط

سر چی شرط میبندی؟ اصلا حاضری شرط ببندی؟...