ماه: سپتامبر 2019

دوست بر دقیقه!

چند فرد غریبه در حال تبدیل شدن به دوستان جدید شما هستند؟...

دو بار دور دنیا

چقدر تا حالا راه رفتیم؟ و چقدر دیگه قراره ادامه بدیم؟...

سیاره زرد

چقدر طلا برای همه بدهی‌ها لازمه؟...

Carolina Reaper

ممکنه که از دهان انسان آتش بیرون بیاد؟...