ماه: اکتبر 2019

Rafael Nadal

بازیکن تنیس 33 ساله با رنک دو جهانی مردان و اهل اسپانیا؛بله بله درسته  !رافائل نادال...

بی‌ارزش‌ها

وقتی حرف از بی‌ارزش‌ترین چیزها میشه، یاد چی می‌افتید؟ سکه؟ یه مشت خاک؟ فیلتر سیگار؟...

قطار دو طبقه

سالیانه چقدر چرخ مترو رو بیشتر به گردش در میاریم؟...

اسپینر؛ 2 میلیارد دلار

تا حالا شده وارد جمعی بشید و احساس کنید که چقدر جدیدترین محصول یک برند، محبوب شده و دست اطرافیان‌تون هم هست؟...