دسته: دسته‌بندی نشده

دونده هور

طبق یک سنت قدیمی برخی از اقوام بر روی آتش راه میروند....

Rafael Nadal

بازیکن تنیس 33 ساله با رنک دو جهانی مردان و اهل اسپانیا؛بله بله درسته  !رافائل نادال...

بی‌ارزش‌ها

وقتی حرف از بی‌ارزش‌ترین چیزها میشه، یاد چی می‌افتید؟ سکه؟ یه مشت خاک؟ فیلتر سیگار؟...

قطار دو طبقه

سالیانه چقدر چرخ مترو رو بیشتر به گردش در میاریم؟...